2dTp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 matematyka PK 12 j.angielski-1/2 JM 104 Pr.z.UTK-1/2 PM 202
Pr.z.sie.kom-2/2 JK 201
Psycho.edu JJ 18 j.niemiecki-2/2 MD 23
2 8:55- 9:40 matematyka PK 12 j.angielski-1/2 JM 104
j.angielski-2/2 AP 14
Pr.z.UTK-1/2 PM 202
Pr.z.sie.kom-2/2 JK 201
biologia Su 31 j.niemiecki-1/2 ES 10
informatyka-2/2 PK 002
3 9:45-10:30 przedsięb. HK 16 Pr.z.sie.kom-1/2 JK 201
wf-2/2 MA 20b
Pr.z.sys.ope-1/2 JK 201
Pr.z.UTK-2/2 PM 202
j.niemiecki-1/2 ES 10
j.niemiecki-2/2 MD 23
historia HK 16
4 10:50-11:35 chemia SG 32 Pr.z.sie.kom-1/2 JK 201
wf-2/2 MA 20b
Pr.z.sys.ope-1/2 JK 201
Pr.z.UTK-2/2 PM 202
religia JO 001 zaj. wych. MA 32
5 11:45-12:30 historia HK 16 chemia SG 32 religia JO 001 wf-1/2 MA 20a
Sie.komp-2/2 JS 26
geografia SK 19
6 12:35-13:20 z_angielski-1/2 JM 104
z_angielski-2/2 AP 14
r_matematyka PK 13 informatyka-1/2 JP 002
Pr.z.sys.ope-2/2 AZ 203
Sie.komp-1/2 JK 201
Sie.komp-2/2 JS 26
j.polski Ka 27
7 13:30-14:15 j.polski Ka 27 UTK PM 35 Sys.opera-1/2 JK 201
Pr.z.sys.ope-2/2 AZ 203
Sie.komp-1/2 JK 201
Pr.z.pro.apl-2/2 JS 26
wf-1/2 MA 20b
Sys.opera-2/2 AZ 203
8 14:20-15:05 j.polski Ka 27 wych.rodz.-1/1 #b2W 23 Sys.opera-1/2 JK 201
j.angielski-2/2 AP 14
Pr.z.pro.apl-1/2 BM 25
wf-2/2 MA 20b
wf-1/2 MA 20b
Sys.opera-2/2 AZ 203
Drukuj plan
wygenerowano 17.09.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum